SINGLE POST

سیستم خاموش کننده آیروسل

یکی از انواع سیستم های اطفای حریق گازی، سیستم های خاموش کننده آیروسل اند که متشکل از ذرات ریز و مواد گازی هستند و این ذرات تا زمان تخلیه در حالت بخار می باشند. کارکرد این سیستم، تولید زنجیره ای از مواد جامد و ذرات گازی برای خاموش کردن حریق است. سیستم خاموش کننده آیروسل با حذف کردن یکی از عامل های اصلی شعله ور شدن آتش که شامل گرما، سوخت و اکسیژن است، آتش را مهار می کند.

شبکه ای برای توزیع تدریجی خاموش کننده آیروسل در قسمت خروجی قرار می دهند و این سیستم با ایجاد یک ضربه الکتریکی، عملیات تبدیل شیمیایی جامد و گاز این خاموش کننده را آغاز می کند. پس از فعال شدن، ترکیب جامد به یک آئروسل خاموش کننده در حال گسترش تبدیل می شود که پس از عبور از یک قسمت خنک کننده، از خروجی کپسول آتش نشانی خارج شده و آتش را در منطقه حفاظت شده خاموش می کند.

اساس کار خاموش کننده آیروسل

با فعال شدن سیستم آیروسل، واکنش آزادسازی آیرسول آغاز می شود و رادیکال های آزاد احتراق را متصل می کند. این آیروسل های آزاد شده با استفاده از روش جلوگیری از واکنش احتراق به روش مولکولی که همان اتصال رادیکال های آزاد است، بدون تاثیر بر سطح اکسیژن، آتش را خاموش می کند.

به طور کلی باید از تمام روش ها برای پیشگیری از آتش سوزی استفاده کرد. همیشه از آماده به کار بودن و شارژ کپسول های آتش نشانی خود اطمینان حاصل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

NEWS & BLOGS

Our Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,
 luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

آموزش
admin

سیستم خاموش کننده آیروسل

یکی از انواع سیستم های اطفای حریق گازی، سیستم های خاموش کننده آیروسل اند که متشکل از ذرات ریز و مواد گازی هستند و این

Read More »
آموزش
admin

شستی اعلام حریق

پس از این که دتکتورها عواملی مانند دود، گرما و نور که می توانند نشان دهنده آتش سوزی باشند، گزارش اعلام حریق به مراکز سیگنال

Read More »
آموزش
admin

هیدرانت آتش نشانی

در کلان شهرها برای ایمنی در برابر آتش و جلوگیری از بوجود آمدن بحران های احتمالی آتش سوزی از شیرها یا همان هیدرانت آتش نشانی

Read More »