شهریور ۲۱ ۱۳۹۸ 0دیدگاه

آموزش استفاده از کپسول آتش نشانی

راهنمای استفاده از کپسول پودر و گاز در هنگام اطفا حریق:

 1. آرامش خود را حفظ می کنیم، در اثر عجله و بی احتیاطی زمین خوردن، ا فتادن کپسول آتش نشانی بر روی پا و یا ا ندام های دیگر بدن و برخورد با دیگر پرسنل و… ممکن اس رخ دهد.
 2. دقت کنید که کپسول ا نتخابی برای خاموش کردن آتش مناسب باشد.
  جهت ا طفاء حریق وسایل برقی و گران قیمت از کپسول آتش نشانی گاز دی اکسید کربن استفاده شود زیرا با اسفاده از کپسول پودری ممکن است پودر به داخل دستگاه نفوذ کند و خسارات دیگری بر جای گذارد.
 3. در فضای باز پشت به باد قرار می گیریم ودر اتاق جلوی درب خروجی قرار می گیریم.
 4. کپسول را سروته کرده تا پودر داخل بهم بخورد.
 5. ضامن را کشیده و شیلنگ را محکم در دست می گیریم زیرا در هنگام آزاد شدن پود، شیلنگ از کنترل خارج می شود.
 6. به دلیل پرتاب مواد اطفا کننده که بسته به ظرفیت دستگاه در حدود ۵/۱ تا ۶ متر می باشد، باید در حین طفاء فاصله را تا حریق جهت جلوگیری از خاطرات رعایت شود.
 7. دسته تخلیه را فشار داده و حریق را به صورت جاروب کردن خاموش می کنیم.
 8. پس از اطفای حریق جهت شارژ مجدد کپسول آتش نشانی، با شرکت های مورد تایید آتش نشانی تماس می گیریم.

راهنمای استفاده از کپسول آتش نشانی گازی:

به دلیل فشرده بودن گاز درون این کپسول آتش نشانی  هنگام استفاده نباید دست خود را به قسمت فلزی بالای کپسول بگیرید زیرا به دلیل خروج ناگهانی گاز بدنه فلزی به سرعت سرد شده و ممکن است که دست شما منجر به سوختگی سرد شود که شدت آن به مراتب خیلی بیشتر از دیگر آتش سوزی ها است.

 • ‏‏ابتدا پین مخصوص یا ضامن کپسول آتش نشانی را بکشید. • مطمئن شوید که شلنگ کپسول آتش نشانی در فاصله وجهت مناسبی از آتش قرار گرفته است. • اهرم کپسول آتش نشانی را فشار دهید تا مواد یا مایع یا گاز خاموش کننده ی حریق بیرون بیاید.


 • در فاصله ی هفت یا هشت قدمی از آتش بایستید و کم کم با کوچکتر شدن آتش به سمت آن بروید و با حرکت دادن شلنگ، آتش را دنبال کرده و خاموش کنید.

.

admin

Write a Reply or Comment