خرید کپسول آتش نشانی: هر خودرو، خانه ومحل کار نیازمند کپسول آتش نشانی است. کپسول آتش نشانی اساسی‌ترین بازیگر در اطفاء حریق است. معمولا این کپسول ها در انواع پودری، گازی، آب و گاز می‌باشند. در دسترس بودن یک یا چند کپسول آتش نشانی حافظ سرمایه، جان و مهم‌تر از همه حافظ عزیزانمان در برابر آتش است. خرید کپسول آتش نشانی با حمل رایگان از امداد 125 تنها چند دقیقه زمان خواهد برد اما غفلت از خطر ممکن است خسارات سنگینی را به همراه داشته باشد.

نمایش 1–12 از 17 نتایج