برچسب: انواع حریق

چگونه یک کپسول آتش نشانی مناسب را برگزینیم؟

برای انتخاب یک کپسول آتش نشانی مناسب چه کارهایی باید انجام دهیم؟ در زمان انتخاب یک وسیله خاموش کننده کاربردی میبایست در ابتدا نوع حریقی که ممکن است اتفاق بیفتد را مشخص کنید. آتش سوزیهای مختلف نیاز به کپسول آتش نشانی متفاوتی دارند و در دسترس داشتن انواع کپسول ضروری می باشد. برخی از مردم […]